Terapia widzenia

Rozwijaj, usprawniaj i wzmacniaj umiejętności wzrokowe

Terapia Widzenia (ang. Vision Therapy) to specjalnie opracowany program ćwiczeń,
mających na celu rozwój, usprawnienie oraz wzmocnienie umiejętności wzrokowych.

Za pomocą treningu wzrokowego uczymy się wykorzystywać nasz wzrok w bardziej efektywny sposób, dzięki czemu widzenie i wykonywanie codziennych czynności staje się łatwiejsze. Terapia widzenia jest skierowana do osób z zezem (ukrytym oraz jawnym), niedowidzeniem, zgłaszających bóle głowy podczas pracy wzrokowej, u których pojawia się okresowe zamazywanie się obrazu, dwojenie, trudność z utrzymaniem uwagi przy czytaniu, choroba lokomocyjna oraz inne dolegliwości związane ze wzrokiem.

Terapia Widzenia
a problemy w nauce.

Ponad 80% informacji o otaczającym nas świecie zdobywamy za pomocą zmysłu wzroku. Nie dziwi nas fakt, że zaburzenia widzenia mogą powodować problemy z przyswajaniem wiedzy i zdobywaniem nowych umiejętności.

Dobra ostrość wzroku nie jest jedynym wyznacznikiem prawidłowego widzenia. Aby bez wysiłku funkcjonować w środowisku szkolnym potrzebne jest m.in.:

  • prawidłowe widzenie obuoczne (współpraca obu oczu, widzenie głębi i ocena odległości)
  • prawidłowo działająca akomodacja (np.: wyraźny tekst podczas przepisywania z tablicy, czytania, pisania)
  • prawidłowa ruchomość gałek ocznych (np.: śledzenie tekstu podczas czytania, utrzymanie wzroku podczas „przeskakiwania” oczami z jednego obiektu na drugi, śledzenie toru lecącej piłki podczas uprawiania sportów)

Według American Optometric Association aż 1 na 10 dzieci ma problem ze wzrokiem, który
utrudnia naukę.

Rodzaj oraz czas ćwiczeń na jaki składa się Terapia Widzenia w naszym salonie jest opracowywany indywidualnie na podstawie wyników rozszerzonego badania optometrycznego.
Terapia odbywa się w cyklach, na każdy przypada 10 spotkań. Postępy omawiane są na wizytach kontrolnych, które mają miejsce na koniec każdego cyklu ćwiczeń.

Plan Terapii Widzenia zwykle obejmuje ćwiczenia w gabinecie oraz w warunkach domowych. Spotkania w gabinecie najczęściej odbywają się raz w tygodniu po wcześniejszym ustaleniu daty oraz godziny ze specjalistą.

Ćwiczenia w naszym salonie prowadzone są z każdym uczestnikiem indywidualnie, co pozwala na maksymalną personalizację oraz skupienie się na indywidualnych potrzebach każdej osoby w trakcie ich trwania.

Mistrzowski Salon Optyczny w Olkuszu

Umów się na wizytę na specjalistyczne badanie wzroku